Om flygegenskaper | Discsport - Allt för Discgolf och Frisbee!
Shop in eur and view this page in english, go to discsport.com
roller

Nyheter

Påfyllt

Kampanjer

43 187 discar i lager just nu

Om flygegenskaper

Hjälp välja disc    Om discgolf    Så kastar du!        MER OM DISCARS..   Flygegenskaper    Färg & Vikt    Olika plaster

Mycket spelar in på hur en disc flyger, tex discens form, dess skick, väderförhållanden och kastteknik. Nedan går vi igenom dessa faktorer och några till som påverkar hur en disc kommer att bete sig i luften.

Discens form

1000-kroners frågan: Var är det som avgör stabiliteten på en disc? Alltså huruvida den flyger vänster, rakt eller höger. Eftersom många olika faktorer bidrar till en komplex helhet kan man inte bara peka ut en faktor och dra slutsatser från den. Med det sagt. Man får ju ändå försöka! Några mått att hålla koll på:

A. Rimbredd (Rim Thickness RT)
B. Spetshöjd (Parting Line Height PLH)
C. Form utsida rim (rak/skållad)
D. Form på flygplattan/kupol (platt/ välvd)

Stål från Kastaplast. En överstabil fairway driver. Rimbredd på 19mm. Något skållad i rimmen. Lätt välvd dome.

Förenklat kan vi då konstatera:
1. Högre spetshöjd (B) ger mer överstabilitet
2. Bredare rim (A) (mer vikt ut från centrum) ger disc med mer fade.
3. Skållad rim (C) ger mer överstabilitet
4. Högre dome (D) ger mer glid och stabilitet.

Spetshöjd (Partial Line Hight PLH)
Spetshöjden (PLH) är den punkt där den undre formdelen (rim) möter den övre (flygplatta). Den brukar synas som en vag linje där överbliven plast som pressats ut mellan formdelarna har skurits bort (gjutskägg).

Detta mått har använts av samlare på forum i många år som ett mått för att avgöra stabilitet. Lägg två discar på ett bord. Den som har högst spetshöjd kommer troligen vara stabilast.

Rimbredd (Rim Thickness RT)
Rimbredden är som regel minst på putters och som störst på drivers. Därav anses drivers vara mer svårkastade eftersom de i kraft av mer massa i rim också har mer fade. Faden gör det svårt att kasta rakt om rätt teknik/kasttryck saknas.

Rimbredd kan också vara en faktor om man har små händer eller inte gillar "tjocka" grepp. Då bör man ha koll på RT-måttet och inte välja de allra bredaste.

Kupol (Dome)
Just domen är ngt av en utmaning för disctillverkare att få till lika från pressning till pressning. Så här kan det finnas en viss variation. Sen är det också så att en mold oftast är plattare i basplast.

Mer dome ger mer glid och också lite mer stabilitet. MEN, så enkelt är det sällan i praktiken! En hög eller en låg dome kan ha påverkat spetshöjden och då kanske den faktorn är mer avgörande för stabiliteten än vad domen är.

En domeig eller platt disc är annars lite av en smaksak. Tex kan en del ha problem med tummens placering/grepp om discen är allt för domeig medan det för andra inte är en issue. Om man vill ha mer glid eller inte kan ju också vara en situations-fråga: Behövs mer längd eller mer kontroll för det kast som ska göras?

Form undersida rim (rak/skållad)
En skållad inåtböjd kurva (konkav) på undersida rim (C) ger mer överstabilitet. Motsvarande ger en bullig (konvex) kurva mer understabilitet.

Aerodynamiskt kan den ökade stabiliteten förklaras i att en konkav form ökar trycket i fram, där luften möter discen (1). Eftersom konkav form också gör att mer luft trycks neråt istället för under disc minskar även trycket på rimmens insida baktill (2).

På liknande sätt gör en bullig form att trycket blir lågt i fram (1) och mycket luft styrs in under discen vilket gör att trycket istället blir högt på rimmens insida bak (2).

Shoulder
Detta begrepp används främst för putters. Discens ovansida där rim möter flygplatta kallas shoulder. Radien på denna yta ger karaktär åt både grepp och flygegenskaper. Liten radie ger en mer trubbig och trögflygande disc. Om vi tittar på specifika molds så har tex Aviar en markerad shoulder medan den hos Reko eller Pure är liten.

Slitenhet


Slitenheten hos en disc har relativt stor påverkar på turnen. Ju slitnare discen är desto mer flippar den, dvs. drar höger (för högerhnt backhandkastare). Här en ganska sliten DX Roc.

Ju mer sliten en disc är desto mer "drar" den (svänger höger för en högerhänt kastare). Att discen är sliten innebär att dess rim fått hack och ojämnheter pga trädträffar, asfaltsglidningar etc. En disc kan också bli skev, tex vid trädträff vilket också gör att den drar mer. Att "känna" sin disc är viktigt. Detta innebär till stor del att veta hur mycket den drar.

Många discgolfare har flera discar av samma modell men med olika slitningsgrad som de lärt sig hantera och vet hur mycket de drar. Därmed har de större möjlighet att exakt kunna välja rtt disc för olika situationer ute på golfbanan. Detta är dock en balansgång. Har man för många discar i golfbagen kan det vara svårt att "känna" alla sina discar lika bra. Detta med antal discar i golfbagen är också något som skiljer från golfare till golfare. En del trivs med många discar i olika förslitningsgrader, en del kör bara med sprillans discar och byter ut en disc om den blivit trädträffad.

Vikt

Vikten är viktig!

Vikten kan ha stor betydelse för discens flykt. Discarna väger oftast mellan 165g – 180g. Ju lättare disc desto understabilare. Detta beror på att discens vikt inte klarar vindmotståndet lika bra om den är lätt. En lite tyngre disc (170-175g för discar på 21,2 diameter och 175-180 för 21,7) borgar därför för en stabilare flykt. Å andra sidan bidrar en låg vikt (allt från 150 till 170g) till ett bättre glid, speciellt i låga farter. För nybörjare och de som inte kastar så hårt kan låga vikter alltså göra att man kastar lite längre.

Följande två meningar i bold stämmer i de flesta fall:

Ju lättare disc desto mer lättkastad (understabil) och bättre glid.

Detta beror på att discens vikt inte klarar vindmotståndet lika bra om den är lätt. För nybörjare och de som inte kastar så hårt kan låga vikter alltså göra att man kastar lite rakare eftersom ett vanligt problem för en högerhänt nybörare är att discen viker av åt vänster. Understabilitet motverkar detta.

En låg vikt (allt från 150-170g) bidrar till ett bättre glid, speciellt i låga farter. För nybörjare och de som inte kastar så hårt kan låga vikter alltså göra att man kastar lite längre.

Ju tyngre disc desto mer överstabil och bättre kontroll

I lite tyngre disc har sämre segelförmåga än en lätt och är därmed på sätt och vis lättare att kontrollera. Den går dit man kastar utan att segla iväg "på egen hand". Mer precision helt enkelt.

Släppet

Tekniken i kaströrelsen och hur discen lämnar handen (släppet) kan påverka discens flykt en hel del. Ju mer spinn man sätter på discen, desto mer luft sugs upp och passerar under disc och ju stabilare blir flykten. Mer rotation ökar också discens segelförmåga. En disc med lite rotation får inte in lika mycket luft och böjer av mycket tidigare än vad den ska, detta brukar kallas att den ”flippar” eller “drar” (svänger höger för en högerhänt kastare).

Har du dessutom ett orent släpp riskerar discen att få mindre spinn och kanske börja fladdra vilket ger en understabil flykt.

Utgångshastighet

Ju mer fart du sätter på discen desto mer luftdrag utsätts den för och ju mer vill discen dra (åt höger för en högerhänt kastare).

Om det blåser mkt sidvind från höger när discen passerat björkarna kan det bli en obehaglig överraskning för denna kastare. Discen riskerar göra ganska lång resa åt vänster.

Vind

Ju mer motvind det blåser desto mer "drar" discen (viker höger för en högerhänt kastare). Många har därför en extra överstabil disc i bagen för att kunna hantera motvindssituationer. Att gå upp i vikt på discen brukar också vara en vanlig "taktik" för att få lite självförtroende när man står på en motvinds-tee.

Sidvinds-situationer kan påverka längd och riktningen på ett kast avsevärt. Om du kastar ut med vinkel så att ovansida disc är exponerad mot vind i sidled kan det trycka ner discen mot marken. Och om undersidan av disc möter sidvind kan den å andra sidan börja "få vind i seglen" och driva i vindens riktning.

Driver Profile

Driver: spetsig och låg profil.

Putter Profile

Putt & approach: trubbig och hög profil.

Putter Rim

Aviar (putt & approach) Hög och smal rim.

Midrange Rim

Roc (midrange) Hög och normalbred rim. Konkav utsida rim. Liten läpp nedtill för extra överstabilitet.

Driver Rim

Valkyrie (distance) Låg och bred rim. Något konkav utsida rim.

Rimmen: Discens kant eller rim som man kallar den, ser olika ut på olika modeller. Discens rim är utformad för att styra luftintag. Den suger in mer eller mindre luft under själva discen vilket får resultat i luftbanan.

Läpp: En del putt- och midrangediscar har också en sk "läpp", ett extra rimpålgg nederst på rimen för att göra dem stabilare (På tex en Roc eller Kaxe syns den tydligt som en extra kant).

Drivers har breda och låga rimmar som tar in lite luft och är utformade för att skära lätt genom luften. Dessa discar kastar man långt med.

Putt&approach Discen har en smal och rund rim. De är ofta relativt höga.

Midrange-discar är något mitt emellan. När man har hållit på ett tag kan man lätt se skillnad på en driver, midrange eller en putter.

Rak/Konkav rim: Förutom bredd och höjd kan rimmen vara konkav eller rak. Oftast blir en disc med konkav rim något stabilare än en utan.