Shop in eur and view this page in english, go to https://discsport.eu

Discar - Köpråd och Info-sidor

Hjälp välja disc    Om discgolf    Så kastar du!        MER OM DISCARS..   Flygegenskaper    Färg & Vikt    Olika plaster

Mycket spelar in på hur en disc flyger, både discens form och skick som vderförhållande och kastteknik. Nedan går vi igenom några av de centrala faktorer som påverkar hur en disc kommer att bete sig i luften.

A) Discegenskaper
- Form (och plast)
- Slitenhet
- Vikt
B) Yttre förhållanden
- Vindförhållanden
- Kastteknik: Rotation och släpp
- Discens hastighet

A) Discegenskaper

1. Formen

Rimmen har sammanfattningsvis följande egenskaper:
- Höjd
- Bredd
- Vinkel
- Skålad/flat
- Läpp/ej läpp
- Bullighet

Disc i profil.

Nedanstående tabell visar vad olika rimegenskaper har för flygbeteende. En discs flygegenskaper är dock beroende av alla rimens olika egenskaper och en del andra egenskaper också, såsom plast. Därför kan en disc med skålad rim som i tabellen verkar mot överturn lika grna vara understabil då andra rim- och discegenskaper tar ut den skålade rimens överstabila påverkan.

Rimegenskap Luft under disc turn Fade Glid
Smal rim och stor rimvinkel Mer Över Mindre  
Bred rim och liten rimvinkel Mindre Under Mer  
Hög rim Mer Över Mindre  
Låg rim Mindre Under Mer  
Skålad rim   Över    
Rak rim   Under    
Läpp   Över    
hög kupa   Över   Mer
låg kupa   Under   Mindre

Fade = disc viker av vänster i slutet av flygbanan när rotation och hastighet minskar.

Det är också så att ju mer spinn man sätter på discen, desto mer luft sugs upp under disc och ju stabilare blir flykten. Mer rotation ökar också discens segelförmåga.

2. Slitenhet


Slitenheten hos en disc har relativt stor påverkar på turnen. Ju slitnare discen är desto mer flippar den, dvs. drar höger (för högerhnt backhandkastare). Här en ganska sliten DX Roc.

Ju mer sliten en disc är desto mer "drar" den (svänger höger för en högerhänt kastare). Att discen är sliten innebär att dess rim fått hack och ojämnheter pga trädträffar, asfaltsglidningar etc. En disc kan också bli skev, tex vid trädträff vilket också gör att den drar mer. Att "känna" sin disc är viktigt. Detta innebär till stor del att veta hur mycket den drar.

Många discgolfare har flera discar av samma modell men med olika slitningsgrad som de lärt sig hantera och vet hur mycket de drar. Därmed har de större möjlighet att exakt kunna välja rtt disc för olika situationer ute på golfbanan. Detta är dock en balansgång. Har man för många discar i golfbagen kan det vara svårt att "känna" alla sina discar lika bra. Detta med antal discar i golfbagen är också något som skiljer från golfare till golfare. En del trivs med många discar i olika förslitningsgrader, en del kör bara med sprillans discar och byter ut en disc om den blivit trädträffad.

3. Vikt

Det snackas mycket om att vissa färger inom vissa pressningar av olika modeller är mer eller mindre överstabila. Vad som är sanningen är dock inte alltid lätt att ta reda på då åsikterna ofta går isr. Generellt gller dock att färgen inte skall ha någon inverkan på discens flygegenskaper.

Däremot har vikten betydelse. Discarna väger oftast mellan 165g – 180g. Ju lättare disc desto understabilare. Detta beror på att discens vikt inte klarar vindmotståndet lika bra om den är lätt. En lite tyngre disc (170-175g för discar på 21,2 diameter och 175-180 för 21,7) borgar därför för en stabilare flykt. Å andra sidan bidrar en låg vikt (allt från 150 till 170g) till ett bättre glid, speciellt i låga farter. För nybörjare och de som inte kastar så hårt kan låga vikter alltså göra att man kastar lite längre.

B) Yttre förhållanden

1. Vind

Ju mer motvind det r desto mer "drar" discen (viker höger för en högerhänt kastare). Många har därför en specialdisc, en extra stabil, eller "överstabil" som det heter, disc i bagen för att kunna hantera motvindssituationer.

2. Rotation och släpp

Ju mer spinn man stter på discen, desto mer luft sugs upp och passerar under disc och ju stabilare blir flykten. Mer rotation ökar också discens segelförmåga. En frisbee med lite rotation får inte in lika mycket luft och böjer av mycket tidigare än vad den ska, detta brukar i frisbeekretsar kallas att den ”flippar” eller “drar” (svnger höger för en högerhänt kastare).

Hur ditt släpp (när du slpper discen i kastögonblicket) är har också betydelse. Har du ett orent släpp riskerar discen att få mindre spinn och kanske börja fladdra vilket ger en understabil flykt.

3. Hastighet

Ju mer fart du stter på discen desto mer luftdrag utsätts den för och ju mer vill discen dra (åt höger för en högerhänt kastare).

Driver Profile

Driver: spetsig och låg profil.

Putter Profile

Putt & approach: trubbig och hög profil.

Putter Rim

Aviar (putt & approach) Hög och smal rim med stor vinkel, rak ej skålad/konkav.

Midrange Rim

Roc (midrange) Hög och normalbred rim med normal vinkel, skålad/konkav. Liten läpp nedtill för extra överstabilitet.

Driver Rim

Valkyrie (distance) Låg och bred rim med liten vinkel (=mer fade), något skålad/konkav rim.

Rimmen: Discens kant eller rim som man kallar den, ser olika ut på olika modeller. Discens rim r utformad för att styra luftintag. Den suger in mer eller mindre luft under sjlva discen vilket får resultat i luftbanan.

Drivers har breda och låga rimmar som tar in lite luft och är utformade för att skra lätt genom luften. Dessa discar kastar man långt med.

Putt&approach-discar är runda i rimmen och med en högre profil för att få den och gå så långsamt och rakt i luften som möjligt.

Midrange-discar r något mitt emellan och när man har hållit på ett tag kan man lätt se skillnad på en driver, midrange eller en putter.

Rak/Konkav rim: Förutom bredd och höjd kan rimmen vara skålad/rak. Oftast blir en disc med skålad rim något stabilare n en utan eller så görs de raka rimmarna smalare så ett de i ett tidigt stadium släpper in luft och blir överstabil.

Läpp: En del putt- och midrangediscar har också en sk "läpp", ett extra rimpålgg nederst på rimen för att göra dem stabilare (På rocen syns den tydligt som en extra kant).

Kupol: Bullighet beskriver discens ovansida, kupolen. Denna tillhör egentligen inte rimmen men inverkar på flygegenskaperna.