Shop in eur and view this page in english, go to discsport.com
roller

Nyheter

Påfyllt

Topplistor & Recensioner

66 050 discar i lager just nu

Dataskyddspolicy

Denna policy går igenom vilken information vi samlar vi in om dig, varför vi gör det och hur vi använder den. Den beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna skicka dina beställningar hem till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Information som du lämnar till oss

 • När du handlar eller skapar en profil på discsport.se. Namn, adress, email och telefonnummer.
  Även personnr om du handlar mot faktura.
 • När du genomför ett köp. Information om din betalning.
 • När du är i kontakt med oss. Kommunikation med kundtjänst och serviceärenden.
 • När du recenserar en produkt. Namn, ort, typ av spelare.
 • När du använder funktioner som 'My Heart List' eller 'Stock Update'. Information om vilka produkter du väljer.

Information vi samlar om dig:

 • Aktivitet på discsport.se (cookies)
  Till exempel för att visa recently viewed products, eller när du recenserar eller använder 'My Heartlist' utan att vara inloggad.

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera varor till dig, eller för att sedan följa upp ett kundservice ärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingen Rättslig grund för behandlingen Hur länge sparar vi uppgifterna?
Din profil på discsport.se samt historik för ordrar, kommunikation och serviceärenden. Samtycke Tills du väljer att ta bort din profil
Nyhetsbrev Samtycke Tills du drar tillbaka ditt samtycke.
Bokföring av transaktioner Rättslig skyldighet 7 år

Vilka vi delar din information med

Tjänsteleverantörer och andra

Vi på discsport.se har till största del egen teknik för att kunna förmedla våra produkter till dig. Men i några få undantag så behöver vi anlita utomstående parter (exempelvis betallösningar).

Transport och logistikföretag

När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med några andra aktörer för att du ska kunna få hem varan i brevlådan.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den

 • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig.
 • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi skickar din data till en annan organisation, eller att få ut den själv i ett vanligt förekommande format (XML, JSON, CSV, HTML).
 • Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse” så har du rätt invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/
För att utöva dina rättigheter, sänd oss ett mejl till info@discsport.se

Cookiepolicy

När du besöker vår hemsida kan viss information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Discsport använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan, tex visa rätt språk och valuta. Även för att stödja tjänster utan inloggning som Recently viewed products, Recensioner och 'My Heart List'.

Kontaktuppgifter

AB Svensk Discsport, org.nr. 556748-0834, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@discsport.se.