Shop in eur and view this page in english, go to https://discsport.eu

Integritetspolicy för Discsport

För oss på Discsport är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, skapar ett konto hos oss, recenserar en produkt eller kontaktar oss.

Information du ger till oss:

 • Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
 • Personnummer - tex vid köp mot faktura.
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer (vid ev återbetalning), etc.

Exempel på information vi samlar in om dig:

 • IP-adress & Geografisk information - för att kunna hantera valutor, språk och tjänster såsom "My Heart List".
 • Inhämtande av kompletterande adressuppgifter - tex då ett köp har ofullständiga adressuppgifter.
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor du har köpt / tjänster du använt. 
 • Finansiell information - tex kreditupplysning (exempel på källor: ratsit).

Vad gör vi med din information

Personuppgifter sparas i samband med att du köper varor eller på annat sätt interagerar med discsports hemsida.

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder. 
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om. 
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
 • Administrera ditt användarkonto. 
 • Kunna lämna förmåner och erbjudanden.
 • Kunna ge medlemmar personligt anpassad upplevelse. 
 • Marknadsföra produkter och tjänster. 

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig. 
 • Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.

Discsport behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte).
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning). 
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
 • Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service). 
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service). 
 • Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service).

Discsport kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande. 

Kommunicera med dig:

Discsport kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till: info@discsport.se

Säkerhet

Discsport strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.   

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan kostnadsfritt begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig.


Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Discsport.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är AB Svensk Discsport som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556748-0834 och har sitt säte i Stockholm.


Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@discsport.se

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Discsport behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Discsport förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.